Perlindungan Data Peribadi

Perlindungan Data Peribadi

(Semua kandungan teks adalah tertakluk kepada versi Bahasa Inggeris.)
Semua butiran boleh didapati di sini. Jika maklumat lanjut diperlukan, anda boleh terus berhubung dengan kami.

 

Data Peribadi

Pengisytiharan Perlindungan Data

Carl Schmidt Sohn GmbH hanya akan mengumpul data kedai-kedai dan memproses data peribadi yang mengikut peruntukan undang-undang yang bersesuaian.

Data peribadi hanya diproses, disimpan dan dikemukakan setakat yang diperlukan untuk tujuan kontrak atau memperolehi persetujuan anda.

Carl Schmidt Sohn GmbH tidak akan mendedahkan data peribadi anda termasuk alamat rumah dan alamat e-mel kepada pihak ketiga tanpa persetujuan jelas anda untuk tujuan pengiklanan serta penyelidikan pasaran.

Carl Schmidt Sohn GmbH tidak akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang disebutkan di atas.

Pihak yang bertanggungjawab seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Persekutuan Jerman (BDSG) adalah:

Maklumat yang tidak berhubungan langsung dengan peribadi anda akan dikumpulkan secara automatik semasa melawat laman web kami.

Ini adalah maklumat eksklusif yang tidak akan menyebabkan anda dikenal pasti.

Data ini dijana juga apabila anda mengaksesi mana-mana laman web lain di Internet.

Ini termasuk maklumat mengenai pelayar web yang anda gunakan, halaman web yang telah anda lawati dan masa lawatan anda.

Maklumat ini hanya digunakan tanpa nama untuk meningkatkan laman web untuk manfaat pengguna.

Sekiranya peribadi boleh didedahkan, data tersebut akan dihapuskan.

Laman web kami menggunakan "cookies" untuk membantu penggunaan anda dan meningkatkan laman web kami.

“Cookies" adalah fail kecil yang membolehkan kami menyimpan maklumat yang berkaitan dengan pengguna dan komputer pengguna, khususnya, semasa pengguna melawati laman web kami.

“Cookies” menyediakan data statistik dan membantu meningkatkan kebolehgunaan dan keseluruhan tawaran laman web kami.

Sebagai pengguna laman web kami, anda boleh memilih sama ada "cookies" diizinkan dengan memilih pilihan masing-masing dalam pelayar web anda - atau melarang penyimpanan “cookies” sama sekali.

Carl Schmidt Sohn GmbH akan memaklumkan kepada anda jika mana-mana data peribadi anda telah disimpan atas permintaan.

Pemula boleh membatalkan perjanjian mengenai penyimpanan dan penggunaan data pada bila-bila masa melalui pos kepada Carl Schmidt Sohn GmbH, Saarstr. 14-16, 42655 Solingen, atau melalui e-mel ke datenschutz@cs-solingen.com.

 

Pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab:

Di samping kawalan perlindungan data dalaman, ketetapan undang-undang pihak berkuasa kawalan perlindungan juga boleh membantu anda menguatkuasakan hak anda.

Dalam kes Carl Schmidt Sohn GmbH, pihak bertanggungjawab adalah pihak berkuasa penyeliaan Negeri Rhine-Westphalia Utara.